Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.03-08.09

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.03-08.09

tovább

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 07.27-08.02

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 07.27-08.02

tovább
Szakrendeléseink

Anya-csecsemő-gyermekvédelem

A területi védőnő feladata működési területén a nővédelemben, a terhesek, a 0-6 éves korú gyermekek, az iskola védőnő 6-18 éves korú gyermekek gyógyító-megelőző alapellátásában való részvétel.

A védőnő tevékenységének alapelve a megelőzés. Munkájában tükröződik a gyógyító-megelőző szemlélet egysége, ami jelenti a terhesség, a csecsemő-gyermekkor zavartalan lefolyása egészségügyi feltételeinek biztosítása., másrészt a terhességi, csecsemő-gyermekkori megbetegedések, egészségi károsodások megelőzésében és leküzdésében való részvétel. Ezen gyógyító-megelőző tevékenység alapvető módszere a gondozás.

A védőnő a házi gyermekorvosok munkatársa. A védőnő nővédelmi és terhesgondozási munkáját az ezen feladatokat ellátó szakorvos irányítja és ellenőrzi. A védőnő ellátási területe az Eütv. 152§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint megállapított védőnői körzetre terjed ki. A város védőnői szempontból hat körzetre van osztva.
A védőnői munka szervezettsége és folyamatossága, valamint az egyénileg kialakított gondozás hatékonysága érdekében a védőnő a körzeti gyermekorvossal naponta, a terhesgondozást végző orvossal legalább hetente köteles megbeszélni a feladatokat, beszámol a látogatások alkalmával szerzett tapasztalatokról, átveszi az orvosnak a területi munkára vonatkozó további utasításait.

A védőnő feladatai:

 • nővédelem
 • várandós anyák gondozása
 • gyermekágyas anyák gondozása
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása
 • tanköteles gyermekek gondozása
 • családgondozás
 • a családok megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés

A nővédelem területén a védőnő:

 • közreműködik az egészségnevelésben
 • tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatban
 • segíti a nők anyaságra való felkészülését

A védőnő a gyermekágyas, szoptató anyák gondozását mindenkori állapotuknak és szükségletüknek megfelelően végzi.A védőnő a szülészeti intézetből történő távozást követően 72 órán belül meglátogatja a gyermekágyas anyát, segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapotra vonatkozóan a szoptatással és gyermekgondozással, valamint a családtervezéssel összefüggésben felmerülő kérdésekben, továbbá felvilágosítást ad az igénybe vehető szakrendeléssel kapcsolatban.
A 0-6 éves korú gyermekek gondozása és szűrővizsgálatának elvégzése során a védőnő családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során a rendelőben folyamatos, egyéni, célzott és igény szerinti gondozást végez. Segíti a harmónikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermeknevelést, a szocializációt, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálást az egészséges fejlődés érdekében. Tanácsot ad a gondozás során felmerült problémák rendezéséhez. Fokozott figyelemmel kíséri az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését.
Fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást, mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermek életének első 4-6 hónapjában az anya kizárólag szoptassa gyermekét.Tanítja az anyát a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozására.Felkészíti a családot a beteg csecsemő és kisgyermek ápolására.Elvégzi a szűrővizsgálatokat, eltérés esetén értesíti a gyermek házi gyermekorvosát.
Intenzív egészségnevelést végez és szervez annak érdekében, hogy az életkorhoz kötött védőoltásokat időben megkapja a gyermek. Az oltási könyvet ellenörzi, az elvégzett védőoltásokat regisztrálja és az elmaradottakról jelentést készít az illetékes városi tisztifőorvosnak.
A gyermekközösségbe, de különösen az iskolába kerülést megelőzően minden gyermeknél családlátogatást tesz. A látogatás célja a család felkészítése a közösségbe kerüléssel kapcsolatos problémák megelőzése, felismerése és a megoldásukban való segítségnyújtás.A 6-16 éves korú gyermekek otthoni gondozását a védőnő működési területén a tanulók életkorának, szükségleteinek és igényeinek megfelelően az alábbiak szerint végzi:

 • - gyermek testi és szellemi fejlődését követve a védőnő feladata az egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek átadása a gyermeket nevelő családoknak
 • - a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők időben történő észlelésével, szűrővizsgálatok végzésével, szükség esetén intézkedéssel a védőnő mindent megtesz a gyermek zavartalan fejlődésének biztosítása érdekében
 • - segítséget nyújt a magatartási zavarok, helytelen szokások, káros szenvedélyek megelőzésében, a serdülőkor problémáinak megoldásában és megszüntetésében, az illetékes szakemberhez történő irányításban.
 • - egészségi ok miatt tartósan veszélyeztetett gyermek gondozását a gyermek kezelőorvosának rendelkezése illetve vele történt konzultáció alapján végzi
 • - különös figyelemmel kíséri a környezeti ok miatt veszélyeztetett, valamint a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermek fejlődését
 • - családgondozás területén a védőnő feladata a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése

Beteg átirányitása

Mindazokban az esetekben, amikor a működési jogosítványait vagy személyi illetve tárgyi feltételeit meghaladó ellátás igénye merül fel az ellátása során, a gyermeket át kell irányítani, illetve szállítani a megfelelő gyógyintézetbe.
Az átirányítás a szakorvosok saját kompetenciájukban saját felelősségük mellett döntik el, első sorban a területileg illetékes gyógyintézetbe, szükség esetén más szakmailag a legjobbnak tartott ellátó helyre irányítják a beteget. Az átirányítással kapcsolatos szakmai kérdésekről a további kezelés érdekében – ahol szükséges – a tovább küldő orvos telefonon is egyeztet, tájékoztatja a fogadó intézetet.

Azoknál a betegeknél, akiknek a kórkép , kórállapota miatt szállítás szükséges, az OMSZ-t veszik igénybe. A szakorvos döntésének megfelelően a védőnő a szükséges dokumentációt és a telefonos egyeztetést elősegíti, szükség esetén gondoskodik a szülők értesítéséről.

Az iskola egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó feladatok
Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint:

 • - testi fejlődés(súly, hossz, mellkörfogat)
 • - psychomotoros, mentális, szociális fejlődés
 • - érzékszervek működése ( látásélesség, színlátás, hallás)
 • - mozgásszervek szűrése ( lúdtalp, gerincelváltozások)
 • - golyvaszűrés
 • - vérnyomás mérés
 • - 16 éves kori záró állapotvizsgálat
 • - gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása)
 • - elsősegélynyújtás
 • - orvosi vizsgálatok előkészítése
 • - védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése

Részvétel az egészségtan oktatásban elsősorban az alábbi témákban :

 • - egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás)
 • - családtervezés, fogamzásgátlás
 • - szülői szerep, csecsemőgondozás
 • - szenvedélybetegségek megelőzése
 • - testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel
 • - kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás)
 • - pályaválasztás segítése
 • - az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése ( egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.)

Anya-csecsemő-gyermekvédelem

Telefon: 580074

Tanácsadás:

Dr. Baranyai Katalin: Hétfő: 11.30-13

Dr. Nagy Mihály Kedd: 12-14

Dr. Spicze Tímea Szerda: 11-13

Dr. Varga Edit Csütörtök: 12-14