Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.10-08.16

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.10-08.16

tovább

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.03-08.09

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.03-08.09

tovább
Szakrendeléseink

Foglalkozás egészségügy

Rendelés: Hétfő, Szerda 8:30-11:30

Telefon: 580-062

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás célja a munkavállalók optimális vagy optimálishoz közelítő munkahelyi igénybevételének biztosítása.

Megfelelő munkahelyi körülmények érdekében meghatározza és folyamatosan ellenőrzi az egyén terhelhetőségét és az annak megfelelő optimális fizikai, fiziológiai, pszichés megterhelést, valamint ellenőrzi és tanácsaival elősegíti a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) elfogadható kockázati szinten tartását.
A munkáltató feladata, hogy olyan a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezetet hozzon létre, amely elősegíti az optimális testi és szellemi képesség megőrzését a munkában.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a Városi Egészségügyi Szolgálat épületében nyújt ellátást a szerződést kötött munkáltatók munkavállalói részére hétköznapokon rendelési időben.
A munkavállalót munkáltatója látja el azzal a megfelelően kitöltött, kockázati tényezőket is bejelölt dokumentummal, amely alapján a szolgálat tudni fogja, hogy milyen alkalmassági vizsgálatot végezzen.

A vizsgálat lehet:

 • Előzetes
  • munkavállaláskor
  • munkahely, munkakör változása előtt
  • GYES, GYED után
 • Időszakos
  • munkaviszony fennállása alatt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése- azoknak a szervezett munkavégzés keretében dolgozó foglalkoztatottaknak, akiknek ezt a rendelet meghatározza 33/1998.(VI.24) NM.rendelet
  Soron kívül
  • munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni abban az esetben, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására
  • huzamosabb távollét után (pl.30 napon túli táppénz)
 • Záróvizsgálat
  • rákkeltő hatású anyagok expozíciójában dolgozók esetén a tevékenység befejezésekor, vagy a munkaviszony bármilyen okból megszűnésekor
  • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkakörben foglalkoztatott dolgozónál
  • ha négy éven át korkedvezményre jogosító munkakörben végezte munkáját.

A foglalkozásegészségügyi szolgálat munkája során megelőző feladatot is ellát, jelentős szerepet játszik az egészséges munkakörülmények megteremtésében, új technológiák bevezetésében.