Sebészeti rendelési idő változás

Sebészeti rendelési idő változás

tovább

Röntgen és ultrahang szakrendelés 2019. októberi rendelési idők

Röntgen és ultrahang szakrendelés 2019. októberi rendelési idők

tovább
Szakrendeléseink

Háziorvosi rendelés

Városunkban hét felnőtt háziorvosi szolgálat működik. Illetékessége a praxisba tartozó páciensek egészségvédelme: szűrővizsgálatok, akut megbetegedések kezelése, krónikus betegségek gondozása.

Rendelési időben lehetőség van előjegyzés kérésére elsősorban szűrővizsgálatok és gondozások céljából, a tervezett vizsgálatot megelőző napokban.

Felnőtt háziorvosi szolgálatok ellátási kötelezettsége a 14 év feletti lakosokra terjed ki, 14 év alatt gyermekorvosi szolgálat, 14-18 év között levő pácienseket a gyermekorvos még elláthat.A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

Az alapellátás azt az egészségügyi ellátási rendszert jelenti, ahol a lakos általában az első orvoshoz fordulás alkalmával megjelenik. A másik oldalról tekintve, az alapellátásnak kijelölt területi illetékessége és felelőssége van az ott élő lakosság egészségvédelmének szakterületileg rá eső részében. A szabad orvosválasztás alapján ugyanez a felelősség terheli azokért a lakosokért, akik hozzá fordulnak, és bejelentkezésüket elfogadta.

Az alapellátás feladatai:

  • betegség megelőzés, egészségvédelem, prevenció
  • betegellátás, ápolás biztosítása
  • gondozás
  • rehabilitáció elősegítése
  • szociális-és közegészségügyi biztonságban való közreműködés

A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:

  • a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása
  • az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
  • külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős szervvel,
  • külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,
  • külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása.

A diagnosztikai szakrendeléseket a VESZ szakterületeiről veszi igénybe. Kiszűrt betegségek további vizsgálata a betegségcsoportnak megfelelő szakrendelések irányában helyi vagy a DEOEC és a Kenézy Kórház speciális járóbeteg szakellátása vagy fekvőbeteg ellátása segítségével történik.