Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.03-08.09

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 08.03-08.09

tovább

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 07.27-08.02

Járóbeteg szakellátás rendelési idők szakrendelésenként 2020. 07.27-08.02

tovább
Szakrendeléseink

Háziorvosi rendelés

Városunkban hét felnőtt háziorvosi szolgálat működik. Illetékessége a praxisba tartozó páciensek egészségvédelme: szűrővizsgálatok, akut megbetegedések kezelése, krónikus betegségek gondozása.

Rendelési időben lehetőség van előjegyzés kérésére elsősorban szűrővizsgálatok és gondozások céljából, a tervezett vizsgálatot megelőző napokban.

Felnőtt háziorvosi szolgálatok ellátási kötelezettsége a 14 év feletti lakosokra terjed ki, 14 év alatt gyermekorvosi szolgálat, 14-18 év között levő pácienseket a gyermekorvos még elláthat.A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

Az alapellátás azt az egészségügyi ellátási rendszert jelenti, ahol a lakos általában az első orvoshoz fordulás alkalmával megjelenik. A másik oldalról tekintve, az alapellátásnak kijelölt területi illetékessége és felelőssége van az ott élő lakosság egészségvédelmének szakterületileg rá eső részében. A szabad orvosválasztás alapján ugyanez a felelősség terheli azokért a lakosokért, akik hozzá fordulnak, és bejelentkezésüket elfogadta.

Az alapellátás feladatai:

  • betegség megelőzés, egészségvédelem, prevenció
  • betegellátás, ápolás biztosítása
  • gondozás
  • rehabilitáció elősegítése
  • szociális-és közegészségügyi biztonságban való közreműködés

A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:

  • a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása
  • az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
  • külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős szervvel,
  • külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,
  • külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása.

A diagnosztikai szakrendeléseket a VESZ szakterületeiről veszi igénybe. Kiszűrt betegségek további vizsgálata a betegségcsoportnak megfelelő szakrendelések irányában helyi vagy a DEOEC és a Kenézy Kórház speciális járóbeteg szakellátása vagy fekvőbeteg ellátása segítségével történik.

Dr. Diczházy Tünde

Rendelés: Hétfő: 8-12 Kedd: 13-17 Szerda 8-12 Csütörtök 13-17 Páros hét péntek 13-17 Páratlan hét péntek 8-12

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik
Telefon: 580-068

Dr. Fekete Imre

Rendelés: Hétfő: 8-12 Kedd: 13-17 Szerda 8-12 Csütörtök 13-17 Páros hét péntek 13-17 Páratlan hét péntek 8-12. A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik
Telefon: 580-069

Dr. Kovács Tibor

Rendelés: Hétfő: 8-12 Kedd: 13-17 Szerda 8-12 Csütörtök 13-17 Páros hét péntek 13-17 Páratlan hét péntek 8-12.

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik.
Telefon: 580-167


Dr. Mazurka Balázs

Rendelés: Hétfő: 13-17 Kedd: 8-12 Szerda 13-17 Csütörtök 8-12 Páros hét péntek 8-12 Páratlan hét péntek 13-17.

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik
Telefon: 580-067


Dr. Varga Éva

Rendelés: Hétfő: 13-18 Kedd: 8-12, Szerda: 13-15, Csütörök: 8-12 Páros héten pénteken: 8-10 páratlan héten pénteken: 13-15

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik
Telefon: 580-161


Dr. Papp Imre


Rendelés: Hétfő: 13-17 Kedd: 8-12 Szerda 13-17 Csütörtök 8-12 Páros hét péntek 8-12 Páratlan hét péntek 13-17.

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik.
Telefon: 580-151


Dr. Józsa Tibor

Rendelés: Hétfő: 8-12 Kedd: 13-17 Szerda 8-12 Csütörtök 13-17 Páros hét péntek 13-17 Páratlan hét péntek 8-12.

A rendelési idő utolsó fél órájában csak előjegyzett betegek vizsgálata történik
Telefon: 580-064